ALGEMENE VOORWAARDEN

download als PDF

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die met zijn/haar hond(en) gebruikt maakt van de diensten aangeboden door Astrid Voss en BUBBELS Honden-Uitlaatservice.

Voor het laatst herzien d.d. 2 oktober 2010

§ 1. GEZONDHEID + VERZORGING
BUBBELS maakt gedurende het gehele jaar hondenwandelingen die ca. anderhalf uur duren. Voor uw hond zal het een feestje zijn om mee te gaan. Er zijn echter een paar mitsen en maren. Eigenlijk komt het erop neer dat uw hond een groepswandeling met BUBBELS ook echt als een feest moet ervaren en dat uw hond het feest van een ander vervolgens niet verstoort. Een anderhalf durende wandeling is voor de meeste honden alleen maar grote pret. Lekker met een paar soortgenoten op pad om te rennen en te spelen. Maar voor een aantal honden kan het daarnaast ook een grote inspanning of zelfs belastend zijn.
1.1. Oudere honden zijn soms fysiek niet in staat om zo'n lange wandeling te maken.
Het is echter wel goed voor oudere honden om contact te blijven houden met soortgenoten.
Daarom kan een oudere hond wel mee met BUBBELS.
De hond wordt zonodig eerder naar de bus teruggebracht. Een ander mogelijkheid is dat de hond gedurende een deel van de wandeling in een hondenbuggy vervoerd worden of als dit mogelijk is, in een speciale draagzak.
1.2. Hetzelfde geldt voor pups. Vanwege de belasting van de spieren en de gewrichten die in de groei zijn, mogen pups vijf minuten per maand dat ze oud zijn, meelopen. Pups zijn echter wel welkom bij BUBBELS. Het is goed voor de socialisatie om op jonge leeftijd met een groep soortgenoten op te trekken en de regels van de groep te leren. Maar er zullen maatregelen getroffen worden om het "gezond" te houden.
Daarom worden pups tot de leeftijd van ongeveer 10 maanden voor een deel van de wandeling zomogelijk in een draagzak of hondenbuggy vervoerd en/of eerder naar de bus terug gebracht om te rusten.
1.3. Een aantal rassen zijn er bij bepaalde (weers)omstandigheden niet bij gebaat om een anderhalf durende groepswandeling te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld honden met een korte snuit of aanleg voor hartproblemen. Voor deze honden kan het een risico voor de gezondheid kan zijn om bij hoge temperaturen te wandelen. Op basis van risico voor de gezondheid van de hond kan BUBBELS een hond weigeren mee te nemen voor een wandeling.
1.4. Zorgt u voor geldige entingen tegen Hondenziekte, Ziekte van Weil en Parvo. Bij aanmelding van uw hond en na nieuwe vaccinatie ontvangt BUBBELS een kopie van de pagina uit het dierenpaspoort waar de entingen in staan vermeld.
1.5. BUBBELS verplicht u in eerste instantie niet om uw hond te enten tegen kennelhoest. Pas wanneer er risico op besmetting dreigt, dan geeft BUBBELS "kennelhoest- enting- alarm". Dit houdt in dat u uw hond 24 uur vóór de eerstvolgende wandeling dient te laten enten met een neusenting. Deze is binnen 24 uur van kracht. U kunt deze halen bij uw dierenarts.
1.6. Honden dienen preventief behandeld te worden met deugdelijke middelen tegen vlooien, wormen en teken. Koop deze bij voorkeur bij de dierenarts. Deze verkoopt middelen die nieuw op de markt zijn, waardoor parasieten nog geen resistentie tegen dit middel opgebouwd kunnen hebben.
1.7. Zorg er ondanks de preventiemiddelen voor dat u uw hond het gehele jaar door regelmatig controleert op vlooien en teken.
U hoeft dan niet bang te zijn dat uw hond ziek wordt. Misschien vindt u het zelf niet zo erg dat uw hond een vlo heeft, maar uw hond kan een andere hond uit de groep ziek maken omdat deze een vlooienallergie
kan hebben.
1.8. Mocht uw hond onverhoopt een besmettelijke ziekte hebben, dan dient u dit direct te melden aan BUBBELS. Er kunnen dan maatregelen genomen worden om besmetting naar andere honden te voorkomen. Honden die ziek zijn kunnen uiteraard niet mee. Ze horen thuis te rusten en van hun ziekte te herstellen met TLC (Tender Loving Care).
1.9. Er worden geen ongecastreerde reuen en ongesteriliseerde teven (meer) geaccepteerd. De hormonen veroorzaken teveel onrust in de groep. Dit is voor zowel uw eigen hond als voor de andere honden onprettig.
1.10. U dient BUBBELS te informeren over dierenartsbezoek en alle andere informatie met betrekking tot gezondheid van het dier.
1.11. Uw hond loopt buiten bij alle soorten weersomstandigheden. Bepaalde vachtsoorten vragen om extra verzorging na een wandeling. Zorg dat uw hond met zijn specifieke vachtsoort geen problemen ondervindt. Houdt haar tussen voetzooltjes kort, spoel of kam/borstel opgedroogd vuil uit, en – dit geldt voor alle rassen - houdt nagels kort.
1.12. Zorgt u voor een goed passende halsband met daaraan een lijn van ongeveer 1,80 cm, die gemakkelijk los te klikken is met een musketonhaak. Een jachtlijn kan ook, als deze maar zo is ingesteld dat deze niet "wurgt". BUBBELS loopt niet met sliplijnen en met flexlijnen (uitrolbare lijnen). Eventueel kunt u een lange lijn van 4 meter meegeven.

§ 2. GEDRAG + GEHOORZAAMHEID
2.1. Wanneer uw hond voldoet aan onderstaande voorwaarden, dan hoeft u verder geen problemen te verwachten met de aanmelding.

• Honden die goed gesocialiseerd zijn op soortgenoten in alle soorten en maten. (De hond is niet bang voor andere honden, hij vlucht er niet voor, hij valt ze niet aan, hij respecteert de persoonlijke ruimte van andere honden en hij vertoont geen zelfverzekerde agressie naar ander honden.);
• Honden die luisteren naar basiscommando's zoals "zit", "wacht" en "hier";
• Honden die geen problemen hebben met autorijden. (geen reisziekte, geen onzindelijkheid, niet blaffen en/of piepen);
• Honden die regelmatig in een natuurgebied onder appèl lopen (dit is op de paden blijven, binnen een redelijke afstand en binnen het zicht van de begeleider blijven en komen op bevel);
• Honden die zonder problemen aangeraakt kunnen worden, eventueel opgetild en afgedroogd en zich zonder probleem laten aanlijnen;
• Honden die niet reageren op andere mensen in de omgeving, andere honden in de omgeving, (brom)fietsers, ruiters, vee in de wei, etc.
• Honden die geen bezitsagressie vertonen;

BUBBELS wandelt zo veel mogelijk in natuurgebieden en alleen daar waar honden onaangelijnd welkom zijn. Staatsbosbeheer hanteert als regel dat de onaangelijnde hond onder appèl moet lopen van de begeleider. BUBBELS heeft deze regel overgenomen en geeft de volgende vrije vertaling van het "onder appèl lopen": De hond blijft binnen een redelijke afstand van de begeleider op de paden en altijd
binnen het zicht van de begeleider, en de hond meldt zich direct bij de begeleider wanneer deze de hond bij zich roept.
2.2. Honden die herhaaldelijk niet onder appèl blijken te lopen, worden alleen aangelijnd meegenomen.
2.3. Mocht de hond een sterke jachtpassie hebben, dan zijn er de volgende twee opties:
1. De hond kan alleen aangelijnd mee;
2. De hond wordt zo mogelijk geplaatst in een van de "jagersgroepen".
2.4. Bijzondere kenmerken en eigenschappen van de hond dienen bij BUBBELS bekend gemaakt te worden, net als alles wat
invloed kan hebben op het gedrag van de hond.
Elke hond heeft z'n eigen unieke karakter. Dat is een van de dingen die honden zo leuk maakt. BUBBELS is een hondenuitlaatservice die ook honden met een bijzondere "gebruiksaanwijzing" een eerlijke kans wil geven. Is uw hond gevoelig en snel onder de indruk? Is hij misschien niet zo goed gesocialiseerd, maar vertoont hij verder geen zelfverzekerde agressie naar andere honden? Kan hij misschien nog niet zo goed onaangelijnd meelopen? Of heeft hij een verleden waarbij zijn vertrouwen in de mens misschien enigszins is geschaad en waardoor hij het niet prettig vindt om aangeraakt te worden? ….. Er is ruime ervaring in huis met het trainen van honden. Ik maak gebruik van positieve trainingsmethoden. Wanneer er ruimte en tijd voor is dan kan ik een begeleidingsplan maken om samen met u te proberen het specifieke probleem van uw hond op te lossen. Het zou toch mooi zijn wanneer dat lukt en uw hond op termijn toch de geneugten die BUBBELS biedt, leert te waarderen.

§ 3. AANSPRAKELIJKHEID
BUBBELS tilt zwaar aan haar verantwoordelijkheid voor uw hond, uw eigendommen, andere honden, derden en eigendommen van derden.
Dit laat echter onverlet dat:
3.1. Opdrachtgever dient aan te tonen dat de hond is opgenomen in de WAverzekering van opdrachtgever.
3.2. Opdrachtgever aansprakelijk blijft voor schade veroorzaakt door de hond gedurende de tijd dat de hond bij BUBBELS is. Dit betreft ook schade aan derden, aan andere honden van de groep, aan honden van derden, aan personeel en schade aan alle andere zaken.
3.3. Opdrachtgever verantwoordelijk is voor betaling van een eventuele boete opgelegd door een hiertoe bevoegde wegens het najagen van wild, en/of het verstoren van de rust, als gevolg van het niet onder appèl lopen van de hond.
3.4. BUBBELS niet aansprakelijk is voor verwonding, ziekte, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
3.5. BUBBELS niet aansprakelijk is voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

§ 4. CALAMITEITEN
BUBBELS is gediplomeerd hondenuitlater en heeft lessen gevolgd over EHBO voor dieren.
4.1. Bij calamiteiten handelt BUBBELS naar kennis en eigen beste inzicht en brengt de hond zonodig naar dichtst bijzijnde dierenarts. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.2. Bij extreme weersomstandigheden zoals o.a. storm of hittegolf (boven 25 graden) wordt in het belang van de veiligheid van
de hond:
1. in een ander veiliger gebied gewandeld;
2. na overleg op een ander tijdstip gewandeld;
3. niet gewandeld.

§ 5. ACCEPTATIE
5.1. BUBBELS accepteert geen honden die volgens de Nederlandse regelgeving niet wettelijk zijn toegestaan in Nederland.
5.2. BUBBELS accepteert geen honden die vooringenomen en/of zelfverzekerde agressie vertonen naar zowel mens of dier (de
zogenaamde vechtersbazen).
5.3. BUBBELS kan alleen honden accepteren die opgehaald kunnen worden uit Groningen-Centrum, Groningen-Zuid/West, Groningen-Zuid/Oost, Groningen-Zuid, en afzakkend naar het Zuiden; Haren en Glimmen. Omdat er meestal in de bossen in Drenthe gewandeld wordt, kunnen de tijden van transport op deze manier zo kort mogelijk gehouden worden.

§ 6. CONTRACT

6.1. BUBBELS stelt, na het met goed gevolg verlopen van de kennismaking en één of meerdere proefwandelingen, een contract op met persoonlijke gegevens van de opdrachtgever en relevante informatie over de hond. Hierin wordt vastgelegd op welke dagen en tijden BUBBELS elke maand een plekje voor uw hond reserveert.
6.2. BUBBELS stelt groepen zorgvuldig samen a.d.h.v. een aantal criteria en hanteert een maximum aan de groepsgrootte.
Wanneer uw hond wordt geaccepteerd, maar niet direct geplaatst kan worden in een vaste groep op een vaste tijd, dan kunt u aangeven dat u op de wachtlijst wilt worden geplaatst. Zodra er een plek vrij komt op de door u gewenste tijd, dan wordt er contact met u opgenomen.
6.3. BUBBELS verplicht zich tot, c.q. opdrachtgever heeft recht op:

BUBBELS haalt de hond op afgesproken dagen en tijden op en brengt de hond op de afgesproken dagen en tijden weer terug.
• Vervoer vindt plaats in een verkeersveilige en speciaal voor honden ingerichte auto of bus.
• Er wordt ca. anderhalf uur gewandeld. (de ene keer iets korter, maar altijd minimaal 60 min., de andere keer kan het iets langer zijn)
• Afhankelijk van de route en de groepsgrootte, is de hond minimaal 2 uur en maximaal 5 uur van huis.
• De hond wordt handdoekdroog weer teruggebracht.

6.4. Opdrachtgever verplicht zich tot, c.q. BUBBELS heeft recht op:

• Vooraf betaling van het vooraf afgesproken tarief. *
• Minstens 24 uur van te voren telefonisch of via sms een reservering af te zeggen. Tijdig afgezegde reserveringen kunnen een andere keer ingehaald worden.
• Te zorgen dat BUBBELS de hond op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats kan ophalen en terugbrengen.
• Indien BUBBELS van opdrachtgever een sleutel heeft ontvangen van het op- en afhaaladres, is er een sleutelcontract door beide ondertekend.

§ 7. BETALINGSVOORWAARDEN
7.1. *) Het tarief varieert van € 16,00 tot 17,50 incl. 19 % BTW voor elke reservering/c.q. uitlaatbeurt, prijswijzigingen
voorbehouden. Dit bedrag is inclusief reiskosten. (zie 5.3)
7.2. BUBBELS zal prijswijzigingen minimaal een maand voor ingang van deze wijziging aankondigen.
7.3. Betaling kan op twee manieren: 1) Contant. U ontvangt dan aan het einde van de maand een maandoverzicht c.q kwitantie.
Óf door het bedrag over te maken op het rekeningnummer vermeld op de factuur die u maandelijks ontvangt. Na een maand
wordt een betalingsherinnering verstuurd voor het nog openstaande bedrag.
7.4.BUBBELS brengt opdrachtgever ca. een maand van te voren op de hoogte van sluiting i.v.m. vakantie.
7.5. Bij uitval door een ongeluk of door ziekte, wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht en eventuele
alternatieven overlegd.
7.6. Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
7.7. BUBBELS heeft het recht te allen tijde een hond te weigeren en daarmee op te zeggen. Reeds betaalde reserveringen
worden terugbetaald.
7.8. Opdrachtgever heeft het recht te allen tijden op te zeggen. Reeds betaalde reserveringen worden dan niet terugbetaald.